Quantcast
Home » Brosur Harga » Harga Angklung

Harga Angklung

  HARGA ANGKLUNG BAMBU BIASA
                JENIS BARANG                  HARGA (Rp)
1 SET ANGKLUNG TK  Rp                     125.000
1 SET ANGKLUNG SD  Rp                     225.000
1 SET ANGKLUNG 2 OKTAV (18 NADA)  Rp                     350.000
1 SET ANGKLUNG  (37 NADA)  Rp                  1.500.000
1 SET ANGKLUNG 3 OKTAV (43 NADA]   Rp                2,200,000
1 SET ANGKLUNG MASSAL 88 NADA   Rp                3,500,000
1 UNIT ANGKLUNG MASSAL 114 NADA   Rp                5,500,000
    -2 set set Melodi kecil (62 nada)
    -1 set Melodi besar (11 nada)
    -1 Akompanyemen (13 nada)
    -1 set Co Akompanyemen (13 nada)
    -1 set Bass bambu gantung (13 nada)
    -1 set Standar angklung (2 nada)
HARGA ANGKLUNG BAMBU HITAM
              JENIS BARANG                  HARGA (Rp)
1 SET ANGKLUNG TK  Rp                     300.000
1 SET ANGKLUNG SD  Rp                     350.000
1 SET ANGKLUNG 2 OKTAV (18 NADA)  Rp                     850.000
1 SET ANGKLUNG  (37 NADA)  Rp                  3.000.000
1 SET ANGKLUNG 3 OKTAV (43 NADA]   Rp                4,500,000
1 SET ANGKLUNG MASSAL 88 NADA   Rp                8,000,000
1 UNIT ANGKLUNG MASSAL 114 NADA   Rp               11,000,000
    -2 set Melodi kecil (62 nada)
    -1 set Melodi besar (11 nada)
    -1 set Akompanyemen (13 nada)
    -1 set Co Akompanyemen (13 nada)
    -1 set Bass bambu gantung (13 nada)
    -1 set Standar angklung (2 nada)